Analisis Fitokimia
Rp 74.000 ,-
Obat Tradisional
Rp 64.000 ,-
Farmakognosi & Farmakobioteknologi Ed.2 Vol.3
Rp 60.000 ,-
Farmakognosi & Farmakobioteknologi Ed.2 Vol.2
Rp 103.000 ,-
Farmakognosi & Farmakobioteknologi Ed.2 Vol.1
Rp 116.000 ,-