Analisis Fisikokimia Vol 2 Kromatografi
Rp 65.000 ,-
Analisis Fisikokimia Vol 1 Potensiometri dan spektroskopi
Rp 105.000 ,-